Sociaal Team Papendrecht

Home Wat doet het team Over het sociaal team Dementievriendelijke gemeenschap

Het Sociaal Team Papendrecht

Het Sociaal Team Papendrecht is er voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld met vragen op het gebied van gezondheid, dagbesteding, werk en inkomen, zelfstandig wonen, financiƫn, vervoer, ondersteuning voor mantelzorgers en eenzaamheid.

De volgende maatschappelijke organisaties vormen gezamenlijk het Sociaal Team:
MEE Drechtsteden, BWI Papendrecht, Rivas en Dienst Gezondheid & Jeugd.

Het Sociaal Team werkt intensief samen met het Centrum voor Jeugd Gezin (CJG) Papendrecht. Hier kunnen inwoners met opvoedingsvragen en behoefte aan ondersteuning terecht voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ook voor jeugdhulp en gespecialiseerde jeugdzorg is het CJG Papendrecht de juiste plek. De leden van het team onderhouden contacten met onder meer huisartsen, de Sociale Dienst Drechtsteden, Yulius, Gemiva, Waardeburgh en kerken.

MEE Drechtsteden:
MEE Drechtsteden streeft naar een samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal mee kunnen doen. MEE is er voor die mensen die door hun beperking hierin worden belemmerd.
Meer informatie: www.meedrechtsteden.nl

BWI Papendrecht:
De Brede Welzijnsinstelling (BWI) Papendrecht is een welzijnsorganisatie uit Papendrecht die kwetsbare inwoners ondersteunt om een zelfstandig leven te leiden en actief onderdeel te zijn van de samenleving.
Meer informatie: www.bwi-papendrecht.nl

Rivas:
zorgorganisatie Rivas is actief op verschillende zorggebieden, zoals maatschappelijke dienstverlening en wijkverpleging.
Meer informatie: www.rivas.nl

Dienst Gezondheid & Jeugd:
De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) bevordert activiteiten gericht op verkleining van gezondheidsverschillen en vergroting van ontwikkelingskansen van inwoners. Daarnaast zet de DG&J zich in voor een veilig thuis en bestrijding van huiselijk geweld.
Meer informatie: www.dienstgezondheidjeugd.nl